سوالات متداول

سوالات متداول

خیر، با توجه به تکنولوژی امنیتی به کار رفته  در قفل‌های تنسر این امکان وجود ندارد.

قبل از تمام شدن باتری دستگاه هشدار میدهد. در صورت بی‌توجهی به هشدارها از منبع متصل به برق استفاده میکند.

بله، میتوان قفل‌ها را به محل جدید انتقال داد.

بله، بیشتر مدل ها این قابلیت را دارند.

بله برخی از قفل ها که آپشنال هستند، از این قابلیت برخوردار میباشند و برخی دیگر که در دسته قفل های آپشنال به حساب نمی آیند، این قابلیت را پشتیبانی نمیکنند.