سوالات متداول

سوالات متداول

خیر، با توجه به تکنولوژی امنیتی به کار رفته در قفل های تنسر لاک این امکان وجود ندارد.

قبل از تمام شدن باتری دستگاه هشدار میدهد. در صورت بی‌توجهی به هشدارها از منبع متصل به برق استفاده میکند.

بله، میتوان قفل‌ها را به محل جدید انتقال داد.

بله، بیشتر مدل ها این قابلیت را دارند.

بله. بعضی از مدل ها این قابلیت را بر روی خود دارند، برخی دیگر از قفل ها آپشنال هستند و میتوان این قابلیت را بر روی آنها اجرا نمود و بعضی دیگر نیز نه این قابلیت را بر روی خود دارند و نه آپشنال هستند.